TH EN
A A A

ฟัวกราส์กระทบฝรั่งเศส สั่งกำจัดเป็ดเพิ่ม 600,000 ตัว

24 กุมภาพันธ์ 2560    579 ครั้ง

                รัฐบาลฝรั่งเศสสั่งกำจัดเป็ดกว่า 600,000 ตัว ในจังหวัด Landes ซึ่งเป็นแหล่งผลิตฟัวกราส์ที่สำคัญของประเทศ โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถผลิตฟัวกราส์ได้ถึง 1 ใน 4 ของทั้งประเทศ
                ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม ที่ผ่านมา ทางการฝรั่งเศสได้มีคำสั่งกำจัดสัตว์ปีกจำนวนมาก เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก แต่จำนวนฟาร์มที่พบสัตว์ปีกติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้น โดยมีการประมาณการจากผู้ผลิตฟัวกราส์ว่าทางการได้สั่งกำจัดสัตว์ปีกไปแล้วกว่า 3.2 ล้านตัวและคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นถึง 3.4 ล้านตัว

 
ที่มา: france24.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?