TH EN
A A A

รัสเซียยกเลิกห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากเวอร์จิเนียตะวันตก

25 กันยายน 2550    4816 ครั้ง
              
กระทรวงเกษตรของรัสเซียได้ประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากรัฐเวอร์จิเนียตะวันตก สหรัฐฯแล้ว  ทั้งนี้การห้ามนำเข้าเริ่มตั้งแต่ 5 เมษายน เนื่องจากการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก  แต่ปัจจุบันได้ครบ 90 วันหลังการพบเชื้อครั้งล่าสุดแล้ว  มาตรการห้ามนำเข้าดังกล่าวครอบคลุมนกมีชีวิต ไข่เพื่อการเพาะฟัก เนื้อสัตว์ปีก และเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์ปีก สารเติมแต่งอาหารสัตว์ปีก และเครื่องมือที่ใช้ในการชำแหละและแปรรูป
 
ที่มา : LexisNexi

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?