TH EN
A A A

เนื้อ US พร้อมบุกตลาดเนื้อย่าง Yakiniku ญี่ปุ่น

14 กุมภาพันธ์ 2560   

                สมาพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสหรัฐอเมริกา (USMEF) ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารของญี่ปุ่น จัดงาน Tokyo’s Yakiniku Business Fair 2017 แนะนำเนื้อชั้นดีคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารสไตล์ยากินิกุ (Yakiniku) และผู้บริโภคในญี่ปุ่น ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 400 ราย และผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 20,000 ราย  โดยนำเสนอความพร้อมในการจัดจำหน่ายรวมถึงรสชาติและคุณสมบัติที่หลากหลายของเนื้อวัวและเนื้อหมูจากสหรัฐอเมริกา อาทิ Angus USDA Prime cuts เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริม ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้บริโภค เพื่อยกระดับการยอมรับเนื้อคุณภาพดีจากสหรัฐอเมริกา
                นอกจากนี้ USMEF มีแผนที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคผู้ประกอบการอาหารสไตล์ปิ้นย่างของญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เนื้อ US red meat

  
ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?