TH EN
A A A

กัมพูชาพบโรคปากเท้าเปื่อย

7 กุมภาพันธ์ 2560   

                กัมพูชารายงานการพบการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในฝูงโค กระบือจังหวัดไพรแวง ซึ่งทางการได้เริ่มมาตรการเพื่อยับยั้งการระบาด โดยส่งสัตวแพทย์ไปรักษาสัตว์ติดเชื้อกว่า 40 ตัว และพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับ 150 ครัวเรือนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดการระบาด นอกจากนี้ ยังได้ให้ยาฟรีกับผู้อาศัยในรัศมี 3 กิโลเมตรเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอีกด้วย

  
ที่มา: vietnamplus.vn สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?