TH EN
A A A

แอฟริกันตื่น หนอนกระทู้คุกคามไร่ข้าวโพด

7 กุมภาพันธ์ 2560   

                ศูนย์การเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพนานาชาติ (Cabi) แจ้งเตือนการระบาดของหนอนกระทู้ในแอฟริกา ซึ่งเป็นแมลงต่างถิ่นที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วและกำลังสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากแก่ไร่ข้าวโพดทั่วแอฟริกา
                หนอนกระทู้เป็นแมลงศัตรูพืชที่พบในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ แต่เพิ่งมีการพบเป็นครั้งแรกในพื้นที่แอฟริกาในปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์ของ Cabi กล่าวว่าหนอนกระทู้เป็นแมลงที่อันตรายเนื่องจากสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วในประเทศเขตร้อนอย่างแอฟริกาและยังมีโอกาสแพร่ระบาดไปได้ถึงทวีปเอเชีย สำหรับที่มาของการแพร่ระบาดคาดว่ามีตัวหนอนหรือไข่ติดมากับสินค้านำเข้า
                ทั้งนี้ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จะจัดการประชุมวาระเร่งด่วนที่เมืองฮาราเรระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าว

 
ที่มา: bbc.co.uk สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?