TH EN
A A A

รัฐบาลฝรั่งเศส สั่งติดวงจรปิดโรงฆ่าสัตว์ทั่วประเทศ

23 มกราคม 2560   

                รัฐบาลฝรั่งเศสเร่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ภายในโรงฆ่าสัตว์  โดยร่างกฎหมายว่าด้วยการบังคับใช้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงฆ่าสัตว์กว่า 1000 แห่งทั่วประเทศ
                องค์กรคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ในฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้ภาครัฐกำกับดูแลด้านสวัสดิภาพสัตว์หลังจากพบการเชือดสัตว์อย่างทารุณภายในโรงฆ่าสัตว์ โดยไม่ทำให้สัตว์สลบ ซึ่งเป็นเหตุผลในการเสนอให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงฆ่าสัตว์ ในจุดต่างๆตั้งแต่ จุดเคลื่อนย้ายสัตว์, จุดกักกันสัตว์ และจุดเชือดสัตว์ เพื่อป้ติดตามและป้องกันการทารุณสัตว์ รวมทั้งกำหนดโทษจำคุก 1 ปี สำหรับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืน
                ทั้งนี้  องค์กรคุ้มครองสัตว์ในอังกฤษได้เรียกร้องรัฐบาลอังกฤษดำเนินการตามแบบฝรั่งเศส โดยอ้างว่าผลการสำรวจพบโรงฆ่าสัตว์กระทำการทารุณสัตว์เป็นสัดส่วนถึง 9 ใน 10 แห่ง

 
ที่มา: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?