TH EN
A A A

จีน เผย 9 เดือนพบละเมิดความปลอดภัยอาหารกว่า 500,000 ครั้ง

29 ธันวาคม 2559   

                จีนเผยช่วง 9 เดือนแรกในปี 2559 พบการละเมิดความปลอดภัยอาหารกว่า 500,000 ครั้ง ตอกย้ำปัญหาก่อนหน้านี้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของจีนเคยพบปัญหาในสินค้าและผู้กระทำผิดหลายรายการ เช่น ข้าวปนเปื้อนโลหะหนัก การใช้น้ำมันปรุงอาหารที่ผ่านการรีไซเคิลจากน้ำมันใช้แล้วหรือเหลือทิ้ง และนมผงเด็กทารกที่ปนเปื้อนสารเมลามีน ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็ก เมื่อปี 2551
                รายงานจากองค์การอาหารและยาของจีน (CFDA) ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยอาหารของจีนได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ผลิตอาหารรวมทั้งสินค้า 15 ล้านครั้ง ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 โดยพบการกระทำที่ผิดกฎหมายกว่า 500,000 ราย เช่น ในมณฑลจี๋หลินเกี่ยวกับการใช้เจลาตินอุตสาหกรรมในอาหาร  และการใช้เกลือปลอมและเกลือคุณภาพต่ำที่มณฑลกุ้ยโจว
 

ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?