TH EN
A A A

มาเก๊าพบไข้หวัดนก H7N9 ติดต่อสู่คนรายแรก

26 ธันวาคม 2559   

                มาเก๊ารายงานการตรวจพบโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ติดต่อสู่คนเป็นครั้งแรก โดยผู้ติดเชื้อเป็นชายมีอายุ 58 ปี ประกอบอาชีพพ่อค้าไก่ ภายหลังจากเจ้าหน้าที่การเกษตรท้องถิ่นได้ตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7 ในสัตว์ปีกนำเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งการแพร่ระบาดของ H7N9 สู่คนครั้งนี้ เกิดตามมาหลังการประกาศพบผู้ติดเชื้อ จำนวน 8 ราย จากประเทศจีน
                ขณะที่ จำนวนผู้ติดเชื้อจากไข้หวัดนก H7N9 ทั้งหมดทั่วโลก นับรวมผู้ติดเชื้อรายล่าสุดในมาเก๊า มีจำนวนทั้งสิ้น 816 ราย

 
ที่มา: asian-agribiz.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?