TH EN
A A A

จีนพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N9 3 ราย

23 ธันวาคม 2559   

                จีนรายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N9 ในสัปดาห์เดียวกัน 3 ราย โดยในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 มีรายงานผู้ติดเชื้อ 2 ราย ที่เมืองเซียะเหมินซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งทางการได้สั่งระงับการค้าขายสัตว์ปีกในเขตซิหมิงทันทีในวันต่อมา และที่เซี่ยงไฮ้พบผู้ติดเชื้อที่พึ่งเดินทางกลับมาจากมลฑลเจียงซู ส่วนรายล่าสุดพบเป็นชายชาวฮ่องกง
                ทางการจีนยังคงเป็นกังวลเรื่องการแพร่กระจายของเชื้อไข้หวัดนกทางอากาศ เนื่องจากเกษตรกรกำลังเตรียมการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนในเดือนมกราคม ปี 2560 ซึ่งเกษตรกรได้หาทางป้องกันสัตว์ปีกที่เลี้ยงโดยการเพิ่มการให้วิตามินและวัคซีน ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการฆ่าเชื้อในเล้า
                อนึ่ง ปัจจุบันจีนได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากกว่า 60 ประเทศที่พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง และได้มีการหารือร่วมกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ถึงเรื่องการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกและโรคอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?