TH EN
A A A

พม่า คาดผลิตข้าวโพดในประเทศเพิ่มขึ้นถึง 6%

22 ธันวาคม 2559   

                ในปี 2559 – 2560 พม่าคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดอาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นถึง 6% เนื่องจากมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดที่อาศัยน้ำฝนธรรมชาติ และประเทศเพื่อนบ้านมีความต้องการข้าวโพดเพิ่มมากขึ้น
                ในฤดูกาลปลูก 2015-2016พม่ามีผลผลิตข้าวโพดประมาณ 500,000-600,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังจีน โดยผลผลิตร้อยละ 30-35 ถูกนำไปใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ และร้อยละ 5-6 ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ข้าวโพดสำหรับการแปรรูปและแอลกอฮอล์
                คาดการณ์ความต้องการข้าวโพดอาหารสัตว์ในปี 2558-2559 จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ถึง 800,000 ตัน จากที่ในปีก่อน มีปริมาณเพียง 600,000 ตัน และยังมีโอกาสขยายตัวอย่างต่อเนื่องจนถึง 850,000 ตัน ในปี 2559-2560 เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเริ่มหันมาใช้ข้าวโพดเป็นส่วนประกอบอาหารสัตว์แทนข้าวหักเพิ่มขึ้น

 
ที่มา: asian-agribiz.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?