TH EN
A A A

ญี่ปุ่นฆ่านกกว่า 210,000 ตัวเพื่อสกัดกั้น H5 ระบาดในเกาะฮอกไกโด

22 ธันวาคม 2559   

                ญี่ปุ่นพบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก H5 สายพันธุ์รุนแรง ในฟาร์มหลายแห่งทั่วประเทศ และเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจคัคแยกสัตว์ปีก โดยได้คัดแยกและฆ่านกเป็นจำนวน 210,000 ตัว จากฟาร์มทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโด ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 5 แล้วในช่วงฤดูหนาวนี้ โดยที่สับดาห์ก่อนหน้านี้ ได้ทำการคัดแยกเพื่อทำลายไก่ จำนวน 550,000 ตัว ในใจเมืองกลางเมืองนีงาตะ และเป็ด จำนวน 23,000 ตัว ในจังหวัดอาโอโมริทางตอนใต้ของเกาะฮอกไกโด
                นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้สั่งห้ามขนย้ายสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกในพื้นที่ใกล้เคียงกับฟาร์มที่พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก รวมถึงได้มีการฆ่าเชื้อถนนสายหลักที่นำไปสู่ฟาร์มดังกล่าว

 
ที่มา asian-agribiz.com สรุปโดย มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?