TH EN
A A A

FDA รับรองสับปะรด GMO พร้อมวางขาย

20 ธันวาคม 2559    2341 ครั้ง

                บริษัท Del Monte ได้มีการพัฒนาสับปะรดดัดแปรพันธุกรรมที่มีเนื้อสีชมพู ซึ่งทางองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ออกมารับรองความปลอดภัยและคุณภาพของสับปะรดสายพันธุ์ดังกล่าวแล้ว
                องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมารับรองสับปะรดที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมจากบริษัท Del Monte ซึ่งได้พัฒนาสายพันธุสับปะรดด้วยวิธีการดัดแปรพันธุกรรม ตั้งแต่ปี 2548 ให้ลดปริมาณเอนไซม์ที่ย่อยรงควัตถุ (สารสี) ประเภทไลโคพีนที่มีสีแดงให้เป็นสารกลุ่มแคโรทีนที่มีสีเหลือง จนทำให้เนื้อสับปะรดที่ได้มีสีชมพู โดยทางบริษัทปลูกสับปะรดดังกล่าวในรัฐคอสตาริกา และจะจำหน่ายสับปะรดในชื่อ “extra sweet pink flesh pineapple”
                อนึ่ง ก่อนหน้านี้ในปี 2558 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้รับรองปลาเเซลมอนที่ตัดต่อพันธุกรรม ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดแรกที่ได้รับการยอมรับให้บริโภคอย่างเป็นทางการ และในปัจจุบันมีพืชดัดแปรพันธุกรรมจำนวน 12 สายพันธุ์ สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันผลการสำรวจซึ่งพบอาหารที่มีส่วนประกอบตัดต่อพันธุกรรมวางขายภายในสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ 40-75
 

ที่มา: freshplaza.com, foxnews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?