TH EN
A A A

ญี่ปุ่นพบปรสิตปลาชนิดใหม่

7 ธันวาคม 2559   

                นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น พบการติดเชื้อปรสิตสายพันธุ์ใหม่ในปลาน้ำจืดบริเวณเกาะโอกินาวา การค้นพบดังกล่าวเป็นผลมาจากโครงการศึกษาปรสิตของปลาน้ำจืดที่ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นและผลกระทบต่อระบบนิเวศตามธรรมชาติในญี่ปุ่นของปรสิตที่ริเริ่มในปี 2555 โดยนักวิทยาศาสตร์ชีวภาคจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ได้ค้นพบปรสิตสายพันธุ์ใหม่ในปลาซักเกอร์ไฮฟิน (Sailfin catfish) ในลำธารที่ไหลผ่านมหาวิทยาลัย และได้ตีพิมพ์รายงานวิจัยเรื่องปรสิตชนิดใหม่ที่พบในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก จำนวน 2 สายพันธุ์ รวมถึงการยืนยันสายพันธุ์อื่นที่พบในปี 2555 โดยในรายงานได้กล่าวถึง ปรสิตรวมจำนวน 4 สายพันธุ์ ซึ่งพบที่เหงือกของปลาในวงศ์ catfish และจัดเป็นปรสิตที่อยู่ในวงโมโนจีเนีย (Monogenea)

 
ที่มา: foodsafetynews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?