TH EN
A A A

เม็กซิโก เริ่มหยุดจับทูน่าในเขตแปซิฟิก

25 พฤศจิกายน 2559   

                คณะกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงแห่งชาติเม็กซิโกสั่งหยุดจับปลาตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน  2559 – 18 มกราคม 2560 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาทูน่าในน่านน้ำมหาสมุทรแปซิฟิก
                การประมงปลาทูน่าของเม็กซิโกซึ่งควบคุมภายใต้เอกสารทางกฎหมาย NOM-001-SAG/PESC-2013 ซึ่งกำหนดรายละเอียดด้านการปฏิบัติการประมง การปิดน่านน้ำห้ามทำการประมง โดยสถิติการจับปลาทูน่าจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม เม็กซิโกจับปลาทูน่าแถบตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกมาแล้วถึง 96,354 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของปริมาณกรารจับปลาในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันออก โดยปริมาณปลาทูน่าครีบเหลืองที่ได้มีถึง 79,032 ตัน ตามด้วยปลาโอแถบ (skipjack) มีปริมาณ 10,393 ตัน ,ปลาโอแถบดำ 3,489 ตัน และปลาทูน่าครีบสีน้ำเงิน 2,904 ตัน
                อนึ่ง แม้ว่าในปัจจุบันเม็กซิโกจะสามารถจับปลาทูน่าได้ถึง 96,354 ตัน แต่พบว่าประเทศที่มีการจับปลาทูน่าในแถบน่านน้ำแปซิฟิกสูงที่สุดคือ เอกวาดอร์ ซึ่งมีปริมาณถึง 211,739 ตัน ตั้งแต่ช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2559

 
ที่มา fis.com สรุปโดย มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?