TH EN
A A A

ยอดขายยาปฏิชีวนะสำหรับปศุสัตว์ใน UK ต่ำสุดในรอบ 4 ปี

24 พฤศจิกายน 2559   

                กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการชนบทของสหราชอาณาจักร เปิดเผยว่ายอดขายยาปฏิชีวนะใช้ในภาคเกษตรกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์ลดลงจนต่ำสุดในรอบ 4 ปี (ลดลง 10% จาก 62 mg/kg เป็น 56 mg/kg) ซึ่งจะทำให้สหราชอาณาจักรยังคงประสบความสำเร็จและทำได้ตามเป้าหมายของการปรับลดยาปฏิชีวนะให้เหลือ 50 mg/kg ภายในปี 2561 
                ทั้งนี้ ภาคการเลี้ยงและการผลิตสัตว์ปีกซึ่งมีสัดส่วนการใช้ยาปฏิชีวนะ 13.5% ของปศุสัตว์ทั้งหมดได้รับการระบุให้เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นชัดว่าสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 โดยลดลงมากถึง 43%
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?