TH EN
A A A

ไต้หวันอาจเพิ่มหน่วยงานความปลอดภัยด้านสารเคมี

17 พฤศจิกายน 2559   

                ไต้หวันมีแผนจะจัดตั้งหน่วยงานเพื่อกำกับดูแลด้านสารเคมี โดยความคิดริเริ่มดังกล่าวสืบเนื่องจากเหตุอื้อฉาวเกี่ยวกับการปนเปื้อนสารที่มีผลต่อต่อมไร้ท่อในอาหารและเครื่องดื่มกว่า 960 ชนิด โดยมีกว่า 200 ชนิดที่ถูกส่งออกไป 22 ประเทศทั่วโลก
                โดยทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินกว่า 15.24 ล้านยูโร ในการสร้างหน่วยงานด้านสารพิษและสารเคมี และอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจากสถานิติบัญญัติ
                ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบสารเคมี 27,000 ชนิด โดยในจำนวนนี้เป็นวัตถุเจือปนอาหารถึง 3,000 ชนิด แทนในปัจจุบันที่มีหน่วยงานรับผิดชอบถึง 11 หน่วยงาน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?