TH EN
A A A

เพิ่มช่องทางการตลาด จับคู่ซื้อข้าว-มันสำปะหลัง ของไทย

11 พฤศจิกายน 2559    645 ครั้ง

                วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2559 กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (บิสิเนส แมตชิ่ง) โดยเชิญผู้ซื้อและผู้นำเข้าจากต่างประเทศมาเจรจาซื้อขายข้าวและมันสำปะหลัง สำหรับสินค้าข้าวจะมีการลงนามซื้อขายข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวกาบาไรซ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และเส้นก๋วยเตี๋ยว ส่วนมันสำปะหลังจะลงนามซื้อขายมันเส้น กับผู้ผลิตเหล้า เอทิลแอลกอฮอล์ 
                การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คาดว่าจะมียอดการซื้อขาย ในส่วนของข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวราว 28,000 ล้านบาท สำหรับมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง คาดว่าจะมียอดซื้อขายราว 35,000 ล้านบาท นอกจากนี้ การจัดบิสิเนส แมตซิ่ง ยังช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดเพื่อระบายผลผลิตข้าวและมันสำปะหลังของไทย และยกระดับราคาในประเทศให้สูงขึ้น

 
ที่มา โพสทูเดย์  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?