TH EN
A A A

ผลสำรวจระบุ ชาวอเมริกันเลือกซื้อเครื่องดื่มน้อยลง

8 พฤศจิกายน 2559   

                ผลการสำรวจตลาดเครื่องดื่มระบุ จำนวนครั้งในการเลือกซื้อเครื่องดื่มของผู้บริโภคชาวอเมริกันลดลง 72 ครั้ง /คน/ปี เมื่อเทียบกับช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
                อย่างไงก็ตามพบว่า ชาวอเมริกันยินดีจ่ายเงินเพื่อเลือกซื้อเครื่องดื่มบางประเภท เช่น กาแฟดำชงมือ (Craft coffee) ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้บริโภควัยหนุ่มสาว ซึ่งนิยมหันมาชงกาแฟดื่มเองที่บ้าน เนื่องจากในปัจจุบัน อุปกรณ์เครื่องมือในการชงกาแฟมีหลากหลายมากขึ้น ทำให้สามารถชงกาแฟรสชาติยอดเยี่ยมได้เองที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟสุญญากาศ, เฟรนช์เพรส หรือ กาแฟดริป
                นอกจากกาแฟแล้ว ยังพบว่าน้ำเปล่าบรรจุขวดทั้งแบบไม่เติมก๊าซและเติมก๊าซ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ชาวอเมริกันเลือกสั่งมากที่สุดเมื่อออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งพบว่าการสั่งเครื่องดื่มชนิดดังกล่าวในร้านอาหารและแหล่งบริการอาหารอื่นๆ เพิ่มขึ้นถึง 12% 
                ทั้งนี้ พบว่าการเลือกซื้อเครื่องดื่มลดลงในสหรัฐอเมริกา เป็นผลจากการตัดทอนค่าใช้จ่ายในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งข้อกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์


ที่มา: beveragedaily.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?