TH EN
A A A

แพทยสมาคมโลกพร้อมผลักดันภาษีอาหารขยะและห้ามการโฆษณา

2 พฤศจิกายน 2559   

                แพทยสมาคมโลก (WMA) ออกแถลงการณ์ของในที่ประชุมประจำปี ณ ไต้หวันระบุ ให้การสนับสนุนนโยบายการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลสูงและอาหารขยะกับการโฆษณาสินค้าดังกล่าวในช่วงเวลาที่เด็กดูโทรทัศน์ โดยเชื่อว่าเป็นวิธีหรือมาตรการที่ช่วยแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กได้ อีกทั้งเสนอให้นำภาษี ที่เก็บได้มาใช้ในการวิจัยศึกษาโรคอ้วนในเด็กต่อไป 
                นอกจากนี้ WMA ยังย้ำและชี้ให้เห็นถึงการโฆษณาและการบริโภคอาหารดังกล่าวในเด็กว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก อย่างไรก็ตาม มีหลายฝ่ายแสดงความเห็นที่ต่างกันออกไปโดย EU Pledge ออกมาอ้างว่าในปัจจุบัน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี โดยเฉลี่ยรับชมโฆษณาเหล่านี้ลดลงถึง 88% เมื่อเทียบกับปี 2005 ในขณะที่  FoodDrinkEurope ซึ่งเป็นองค์กรผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มในสหภาพยุโรป กล่าวว่ามาตรการดังกล่าว ไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาโรคอ้วนอย่างแท้จริง

 
ที่มา: Food Navigator สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?