TH EN
A A A

อินเดียแซงจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองสูงสุด

25 ตุลาคม 2559   

                อินเดียแซงหน้าจีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองรายใหญ่ของโลก โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอินเดียได้นำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาที่ลดลงของน้ำมันถั่วเหลืองและราคาน้ำมันปาล์มที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความสามารถในการแข่งขันของน้ำมันถั่วเหลืองสูงขึ้น การที่อินเดียแซงหน้าจีนครองตำแหน่งผู้นำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก ในปี 2013 – 2014 เป็นผลมาจากการที่จีนได้ขยายตัวอุตสาหกรรมบดถั่วและมุ่งเน้นการนำเข้าวัตถุดิบถั่วเหลืองมากขึ้น เพื่อนำไปแปรรูปเป็นอาหารและน้ำมัน ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดการณ์ว่าการนำเข้าถั่วเหลืองของอินเดียจะมีปริมาณสูงขึ้นถึง 3.9 ล้านตันใน 10 ปีข้างหน้า ในขณะที่จีนจะนำเข้า 1.4 ล้านตัน
                นอกจากนี้ จำนวนประชากรที่มีขนาดใหญ่ รายได้ที่สูงขึ้น และอัตราภาษีการนำเข้าที่ลดลง ยังเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้อินเดียนำเข้าน้ำมันถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้น
                อนึ่ง อาร์เจนติน่าจัดเป็นผู้ส่งออกน้ำมันถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดของโลก ตามด้วยสหรัฐอเมริกา

 
ที่มา: agwed.com  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?