TH EN
A A A

ไทยเอาจริง จับเรือประมงเวียดนาม 5 ลำ ฝ่าฝืน พรก.ประมง

25 ตุลาคม 2559    748 ครั้ง

                ทัพเรือไทยเข้ม พรก.ประมง จับเรือเวียดนามลักลอบทำประมงอ่าวไทย 5 ลำ เผยพร้อมดำเนินคดี-ผลักดันกลับประเทศ
                เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เรือหลวงคำรณสินธุ และเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง ต.97 ได้ควบคุมเรือประมงสัญชาติเวียดนามจำนวน 5 ลำ พร้อมลูกเรือจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ซึ่งลักลอบเข้ามาทำประมงในน่านน้ำไทย บริเวณเกาะโลซิน จังหวัดปัตตานี และเกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเทียบท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา กองทัพเรือภาคที่ 2 เพื่อสอบสวนและดำเนินคดี
                ผลการสอบสวน ไต้ก๋งและลูกเรือให้การว่า เรือประมงเหล่านี้เดินทางมาจากประเทศเวียดนาม โดยรุกล้ำน่านน้ำไทยเพื่อลักลอบเข้ามาทำประมงคราดปลิงทะเล ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในน่านน้ำไทย พ.ศ.2482 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 กองทัพเรือภาคที่ 2 จึงได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะประสานสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทยเพื่อทราบและผลักดันกลับประเทศต่อไป
                การควบคุมและดำเนินคดีต่อเรือประมงที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นหนึ่งในมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated: IUU Fishing) ของประเทศไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติภายใต้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งหลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในอุตสาหกรรมประมง และอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูป เพื่อรักษาสถานะการแข่งขันในตลาดสำคัญทั่วโลก โดยเฉพาะสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเริ่มบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและประกาศกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ส่งออก
                ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2560 เฉพาะการดำเนินงานของกองทัพเรือภาคที่ 2 ก็สามารถจับกุมเรือประมงผิดกฎหมายได้รวมทั้งสิ้น 8 ลำ ลูกเรือประมงจำนวน 42 คน

 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ,ไทยรัฐ สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?