TH EN
A A A

อินเดียออกกฎหมายมาตรฐานอาหารใหม่

19 กันยายน 2550   
             อุตสาหกรรมอาหารคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายมาตรฐานและความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ ของอินเดียซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สิ้นปีนี้ ดดยจะกระตุ้นยอดขายของสินค้ามีคุณภาพ แต่ในกลุ่มที่ระบบการจัดการไม่ดีก็จะได้รับผลกระทบด้านลบ   ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าศาลสูงจะให้กำหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้สิ้ปีนี้หลังจากที่ผ่านสภามาแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วและได้รับการรับรองจกาประธานาธิบดีแล้วแต่ยังไม่ได้ notify
โฆษกของบริษัทยูนิลีเวอร์กล่าวว่า เป็นกฎหมายที่มีความก้าวหน้าโดยนำระเบียบด้านอาหารของอินเดียอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และการประเมินความเสี่ยง  เป็นการสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภคและทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่บนแนวทางเดียวกับตลาดโลก  ส่วนโฆษก ของโคคา-โคลาปฏิเสธที่จะให้ความเห็น  ส่วนของเป๊ปซี่ไม่สามารถติดต่อให้ข้อคิดเห็นได้
            เมื่อเร็วๆนี้มีประเด็นข้อกล่าวหาและโต้แย้งในอินเดียเรื่องหนอนในช๊อคโกแลต cadberry สารกำจัดแมลงในเครื่องดื่มโคคา-โคลาและเป๊ปซี่ ทั้งนี้กฎหมายที่ใช้อยู่ขณะนี้อายุร่วม 50 ปี คือ Prevention of Food Adulteration Act 1954 และ ระเบียบปี 1955
 
ที่มา  :  rediff

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?