TH EN
A A A

แคนาดาจับมือจีนลงนามเปิดตลาดเพิ่มการส่งออกเนื้อ

10 ตุลาคม 2559   

                แคนาดา-จีนจับมือลงนามสนับสนุนการส่งออกเนื้อวัวติดกระดูกแช่แข็งเพื่อขยายตลาดเนื้อวัวติดกระดูกแช่แข็ง และคาดว่าจะหารือเพื่อสนับสนุนการขยายตลาดการส่งออกเนื้อสัตว์ประเภทอื่นๆ และอาหารแปรรูปเพิ่มเติม เช่น เนื้อสุกร อีกด้วย
                การที่แคนาดาจับมือจีนร่วมลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการสนับสนุนการส่งออกเนื้อวัวติดกระดูกแช่แข็งครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของแคนาดาได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเนื้อวัวติดกระดูกแช่แข็งจะขยายตัวถึงปีละ 10 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากจีนนั้นมีปริมาณผู้บริโภคขนาดใหญ่และมีแนวโน้มความต้องการเนื้อวัวติดกระดูกแช่แข็งคุณภาพดีเพิ่มสูงขึ้น
                ก่อนหน้านี้ในปี 2546แคนาดาเคยประสบปัญหาการระบาดของเชื้อ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรควัวบ้า และต่อมาในปี 2554 แคนาดาเป็นประเทศแรกที่มีการระบาดของ BSE แต่สามารถฟื้นฟูการส่งออกเนื้อวัวติดกระดูกแช่แข็งได้อีกครั้ง

 

ที่มา: thebeefsite.com. สรุปโดย: มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?