TH EN
A A A

UK เตรียมพิจารณาเพิ่มการเฝ้าระวังเชื้อ LA-MRSA ในหมูขุนนำเข้า

6 ตุลาคม 2559   

                รัฐบาลสหราชอาณาจักรอยู่ระหว่างทบทวนมาตรการเฝ้าระวังเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA) ในสุกรขุนนำเข้า สืบเนื่องจากการที่หนังสือพิมพ์ The Guardian ออกมาตีข่าวการตรวจสอบเชื้อดังกล่าวในตัวอย่างเนื้อสุกรที่วางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังของ UK
                หนังสือพิมพ์ดังกล่าวพร้อมด้วยสมาคมสุกรของสหราชอาณาจักรออกมาให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า กฎหมายนำเข้ามีช่องโหว่ ทำให้พบสุกรติดเชื้อสามารถผ่านขั้นตอนนำเข้ามายัง UK ได้ และกระตุ้นผู้นำเข้าทุกคนพิจารณาตรวจสอบและคัดกรองโรคนี้ในสุกรขุน แม้ว่าจะเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่ำก็ตาม

 

ที่มา: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?