TH EN
A A A

แบคทีเรียเรืองแสงสู่การพัฒนาเพื่อความปลอดภัยอาหาร

5 ตุลาคม 2559   

                นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue ได้คิดค้นวิธีการตรวจสอบเชื้อ E.coli สายพันธุ์ O157 ขึ้นใหม่ โดยการนำ NanoLuc ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำลายแบคทีเรีย ที่สามารถเรืองแสงได้ไปเลี้ยงร่วมกับเชื้อ E.coli สายพันธุ์ดังกล่าว โดยเมื่อ NanoLuc จับกับ E.coli ก็จะทำให้เรืองแสง ส่งผลให้สามารถตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อ E.coli ได้ทันทีแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยก็ตาม วิธีการตรวจสอบใหม่นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาเพาะเชื้อ E.coli ให้ได้ปริมาณมากตามวิธีการดั้งเดิม และวิธีนี้ยังสามารถพัฒนาให้สามารถนำไปใช้ตรวจสอบเชื้อชนิดอื่น เช่น Salmonella ได้อีกด้วย

 

ที่มา: The Poultrysite สรุปโดย: มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?