TH EN
A A A

คูเวตสนใจกิจการประมงของศรีลังกา

3 สิงหาคม 2559   

                คูเวตได้แสดงความสนใจในการเป็นพันธมิตรกับอุตสาหกรรมประมงศรีลังกาและการนำเข้าปลาจากศรีลังกา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คูเวตได้พบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ศรีลังกาในวันที่ 18 กรกฏาคม 2559 ในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ที่เมืองไนโรบีประเทศเคนยา และกล่าวต่อถึงเป้าหมายที่จะนำเข้าปลา  เช่น ปลาทูน่าและอยากร่วมเป็นพันธมิตรกับศรีลังกาในการพัฒนาภาคประมง
                ทั้งนี้รัฐมนตรีของศรีลังกากล่าวว่าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ให้กับนักลงทุนคูเวตสำหรับกิจการประมงในศรีลังกา


ที่มา : thefishsite สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?