TH EN
A A A

ยอดขายหมูใน UK ลดลงอีกครั้ง

2 สิงหาคม 2559   

                จากรายงานของ Kantar World Panel Data ครั้งล่าสุดที่ระบุว่า ยอดขายหมูใน UK ลดลงในช่วง 12 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 นั้น พบว่าปริมาณยอดขายเนื้อหมูสดและแช่แข็งยังคงมีปริมาณยอดการจำหน่ายลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเนื้อหมูสด ข้อต่อ และเนื้อซี่โครงหมู ลดลงร้อยละ 1, 4  และ 7 ตามลำดับ สำหรับในส่วนของข้อต่อ หัวไหล่ มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นเกือบร้อนละ 5 ซึ่งอาจเป็นเพราะมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงเวลาที่ยาวนานมากกว่าสินค้าชนิดอื่น
                ทั้งนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์แปรรูปก็มียอดขายที่ลดลง ในช่วงสัปดาห์ที่ 12 จนถึงวันที่  22 พฤษภาคม 2559 เช่นกัน ยกเว้นผลิตภัณฑ์ประเภท เบคอน ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 แม้ว่าผู้บริโภคจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหมูสดลดลง แต่ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทอื่น ยังคงมีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้น
 

ที่มา: The Pig Site สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?