TH EN
A A A

ส่งออกสินค้าเกษตร UK ปี 2558 รุ่ง

2 สิงหาคม 2559   

                ปี  2558 สหภาพยุโรปส่งออกสินค้าเกษตรใน มูลค่า 129ล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ส่งผลให้สหภาพยุโรปยังคงรักษาตำแหน่งผู้ส่งออกชั้นนำของโลกที่มียอดส่งออกเกินดุลการค้า 16 พันล้านยูโร
                จากรายงานพบว่า สหภาพยุโรปปริมาณการผลิตสินค้าภาคเกษตรทั้งหมดคิดเป็นมูลค่า 410 ล้านยูโร ในปี 2558 แม้ว่าบางประเทศจะประสบปัญหา จากการประกาศห้ามของรัสเซียรวมทั้งปัญหาราคาสินค้าในตลาดโลกที่ลดต่ำลง แต่โดยรวมนั้นผลการดำเนินงานทางการค้าของยุโรป ยังคงเพิ่มขึ้นในปี 2558
                คณะกรรมาธิการด้านเกษตรและการพัฒนาชนบทของสหภาพยุโรปกล่าวว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายไปยังประเทศอื่น ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในประสบผลสำเร็จในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญกับการพยายามหาตลาดใหม่ การสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายเก่า ทั้งนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผลกำไรมาจากการค้าการส่งออกไปยังจีน โดยปัจจุบัน 5 ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับสินค้าเกษตรส่งออกของสหภาพยุโรป ได้แก่ สหรัฐฯ จีน สวิตเซอร์แลนด์รัสเซียและญี่ปุ่น
                ทั้งนี้ในปี 2558 สหภาพยุโรปได้มีมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกนั้นมีโอกาสด้านการค้าขายเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากข้อตกลงด้านข้อบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สำหรับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปกับโมร็อคโค
 

ที่มา: The Pig Site สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?