TH EN
A A A

รัสเซียระงับการนำเข้าสุกรโรมาเนีย

11 กันยายน 2550    4826 ครั้ง

           กระทรวงเกษตรของรัสเซียประกาศมาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวสุกร ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรดิบและผลิตภัณฑ์อื่นของสุกรจากโรมาเนียตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน หลังจากเกิดการระบาดของ swine fewer ในโรมาเนีย 

ที่มา  :  LexisNexi

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?