TH EN
A A A

พบหวัดนกใน 3 พื้นที่ของไต้หวัน

27 กรกฎาคม 2559   

                มีรายงานการระบาดของไข้หวัดนก H5N8 ชนิดรุนแรงใน 3 พื้นที่ของไต้หวัน ซึ่งการระบาดถูกตรวจพบในไก่ในโรงฆ่าสัตว์ไทเปและเกาสงและห่านในฟาร์มเมืองไถหนาน จากการระบาดดังกล่าวมีสัตว์ตายและถูกสั่งทำลายกว่า 3,000 ตัว เพื่อป้องกันการระบาด
                มาตรการตรวจตราพื้นที่อย่างเข้มงวดได้ถูกนำมาใช้ในบริเวณใกล้เคียงและอยู่ในระหว่างการตรวจสอบย้อนกลับฟาร์มที่ส่งไก่มายังโรงฆ่าสัตว์ที่พบเชื้อดังกล่าว

 

ที่มา : thepoultrysite  : สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?