TH EN
A A A

ไอร์แลนด์คาดตลาดน้ำนมดิบทั่วโลกขยายตัวล่าช้า

27 กรกฎาคม 2559   

                Irish Co-perative Organisation Society (ICOS) ได้กล่าวถึงการรายงานข้อมูลของคณะกรรมาธิการยุโรปจากการประชุมสมาคมตลาดนมยุโรปครั้งล่าสุดที่มีการคาดการณ์การว่าในปีนี้สหภาพยุโรปจะมีอุปทานน้ำนมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 โดยแยกเป็นร้อยละ 5 ในไอร์แลนด์ ร้อยละ 5.5 ในเนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 3 ในโปแลนด์และร้อยละ 1.5 ในเยอรมนี สำหรับในฝรั่งเศสนั้นคาดว่าจะไม่มีอุปทานเพิ่มขึ้น และสหราชอาณาจักรคาดว่าจะมีอุปทานลดลงร้อยละ 2
                ส่วนในระดับโลกนั้น ICOS กล่าวว่า FAO คาดการณ์ว่าอุปทานปริมาณน้ำนมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ซึ่งแยกเป็นสหรัฐฯร้อยละ 1.9 ส่วนนิวซีแลนด์และออสเตรเลียคาดว่าอุปทานจะลดลงร้อยละ 2-5
                ดัชนี Eurex butter สัปดาห์นี้มีอัตราสูงขึ้นถึง 3,160 ยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์จากระดับต่ำในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 2,440 ยูโร นอกจากนี้ ดัชนี SMP ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากเดือนมีนาคมที่ลดต่ำลงมา ปัจจุบันอยู่ที่ 1,733 ยูโร

 

ที่มา :thecattlesite  : สรุปโดย มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?