TH EN
A A A

เกษตรอินทรีย์สหราชอาณาจักรเจอวิกฤตอาหารสัตว์แพง

11 กันยายน 2550    4815 ครั้ง

           การเพิ่มขึ้นของราคาอาหารสัตว์ทำให้ฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์เกือบครึ่งหนึ่งในอังกฤษและเวลส์ลดจำนวน stock หรืออาจล้มเลิกการผลิตอินทรีย์ทิ้ง 

          รายงานจากการสำรวจของกลุ่มการตลาดอินทรีย์ระบุว่า 36% ของ Graig Producers and  caledonian Organic ซึ่งมีสมาชิกในเวลล์และอังกฤษตะสันตกเฉียงใต้ระบุว่าจะลด stock  และอี ก 9% ระบุว่าจะเลิกผลิตเกษตรอินทรีย์หากราคาอาหารสัตว์ยังอยู่ในรับเดียวกับปี 2549  แต่ราคาแกะและเนื้อวัวอินทรีย์ยังคงเท่าเดิม   สำหรับสก๊อตแลนด์ตัวเลขต่ำกว่า คือ 23% ระบุว่าจะลด stock และ 8% ระบุว่าจะเลิกผลิตเกษตรอินทรีย์

           นอกเหนือจากนี้แล้ว ระเบียบใหม่ซึ่งกำหนดว่าเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์จะต้องใช้อาหารสัตว์อินทรีย์ทั้งหมดซึ่งจะเริ่มบังคับใช้มกราคมหน้านี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับผู้จัดหวัตถุดิบ  และเกษตรกร  เกษตรกรหลายรายคิดเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ในฟาร์มเองเพราะปัจจุบันอาหารสัตว์ธัญพืชและส่วนผสมอาหารสัตว์ต้องนำเข้าซึ่งต้องมีการเก็บสต๊อคไว้และเสียค่าใช้จ่ายสูง

            ผลการสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าหากเกษตรกรผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ไม่ได้รับรายได้เพิ่มเพื่อสะท้อนถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะหันกลับไปผลิตเกษตรดั้งเดิม ซึ่งการจะกลับมาทำเกษตรอินทรีย์จะต้องใช้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่านถึง 2 ปี

ที่มา  :  LexisNexi

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?