TH EN
A A A

เอมิเรตส์เปิดตลาดค้าเนื้อเม็กซิกัน

24 มิถุนายน 2559   

                วันที่ 20 พฤกษภาคม 2559 หน่วยงาน National Service of Health, Safety and Quality of Agrifood (SENASICA) ได้ประกาศผลการเจรจาทวิภาคีว่าด้วยการค้าวัวและเนื้อไก่ระหว่างเม็กซิโกและ, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)
                โดยหน่วยงานของเม็กซิโกได้แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการผลิตเนื้อตรงตามความต้องการของตลาดและความปลอดภัยอาหาร ผู้ผลิตในเม็กซิกันทุกรายจะได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อให้ได้ใบรับรองฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการนำเข้าเนื้อวัวสู่กลุ่มประเทศอาหรับ และในเดือนตุลาคมนี้ คณะผู้แทนUAE จะไปเยี่ยมชมการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการในเม็กซิโกสำหรับผู้ส่งออกเนื้อวัวไปยังUAE
                ทั้งนี้ SENASICA และ นครดูไบ ต่างมีข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานด้านศาสนาและด้านสุขอนามัยของ UAE เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย


ที่มา : selerant corporation  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?