TH EN
A A A

ก้าวแรกกับการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในปศุสัตว์

14 มิถุนายน 2559    603 ครั้ง

                นักวิจัยของแคนาดาชี้ทุกภาคส่วนต้องพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์เพื่อลดความต้องการใช้ยาโดยเน้นการพัฒนากฎระเบียบควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อเร่งการเจริญเติบโตในปศุสัตว์
                สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดในขณะนี้คือมี การใช้ยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น จึงมีความต้องการให้เกิดการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ เพราะมีความสำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์และเห็นควรให้ปรับข้อกำหนดหรือกฎในการใช้ยาเพื่อเร่งการเจริญเติบโต อีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรบริหารจัดการให้ดีขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของสัตว์นั่นคือ การฉีดวัคซีน หรือการพัฒนาสายพันธุ์ รวมไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่เลี้ยง 

  

ที่มา: The Pig Site สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?