TH EN
A A A

พบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในฝรั่งเศสและเม็กซิโก

13 มิถุนายน 2559    650 ครั้ง

                มีรายงานการระบาดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N2 ชนิดไม่รุนแรงในฝรั่งเศส เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฟาร์มในเขต Coudures เมือง Landes ซึ่งในฝรั่งเศสเริ่มมีการระบาดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว และปริมาณลดลงในช่วงปลายฤดูหนาว มีสัตว์ปีกกว่า 10,000 ตัวถูกทำลาย รวมทั้งมีมาตรการควบคุมดูแล พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สัตว์ปีกด้วย ส่วนที่ประเทศเม็กซิโกนั้น พบการระบาดครั้งใหม่ ของเชื้อไข้หวัดนก  สายพันธุ์รุนแรง H7N3 โดยได้ตรวจพบในฟาร์มในเขต Salaya เมือง Jalisco ซึ่งมีรายงานการระบาดทั้งหมด 15 ครั้ง และพบสัตว์ืปีกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อกว่า 151,000 ตัว
  

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?