TH EN
A A A

รัสเซียขยายเวลายับยั้งการนำเข้าอาหารกระทั่งสิ้นปี 2560

10 มิถุนายน 2559   

                รัสเซียเตรียมร่างข้อบังคับเพื่อขยายเวลาการห้ามนำเข้าสินค้าอาหาร (food embargo) จากหลายประเทศ  รวมทั้งกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) และสหรัฐฯ ไปจนถึงสิ้นปี 2560 ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2557 เพื่อตอบโต้การแทรกแซงของชาติตะวันตกในกรณีวิกฤตการณ์ ยูเครน  โดยการยับยั้งการนำเข้านี้จะรวมถึงเนื้อสัตว์ ปลา  ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม ผลไม้ ผัก และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เพิ่มเติมในรายการภายหลัง อาทิ ผลิตภัณฑ์นมที่ปราศจากน้ำตาลแล็คโตส (Lactose-free milk) ปลาแซลมอน และปลาเทราต์ จากการรายงานของ EU พบว่าผู้ผลิตอาหารจะต้องส่งออกไปยังประเทศที่สามมากขึ้นเพื่อทดแทนตลาดสินค้าของรัสเซียที่ขาดหายไป
                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรรัสเซียได้ให้ความเห็นว่าข้อบังคับดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรรัสเซีย ทั้งนี้ข้อบังคับเดิมจะมีผลถึงเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งหากจะขยายเวลาในการยับยั้ง จะต้องผ่านการอนุมัติจากประธานาธิบดีรัสเซียก่อนเดือนตุลาคม 2559
                อย่างไรก็ตามร่างข้อบังคับดังกล่าวได้มีการอนุโลมให้สามารถนำเข้าส่งออกสินค้า เนื้อสัตว์ปีก เนื้อวัว และผักที่ใช้อุตสาหกรรมอาหารสำหรับเด็ก ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการค้าสินค้าเหล่านี้ในรัสเซียมากขึ้น


ที่มา: The Pig Site : สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?