TH EN
A A A

การค้าสินค้าเกษตรและอาหารของ EU เติบโตอย่างต่อเนื่อง

10 พฤษภาคม 2559   

                ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป (EU) มีมูลค่ากว่า 10.2 พันล้านยูโร ซึ่งสูงกว่าเดือนมกราคม 2559 และเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยมีมูลค่าการค้ากับสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 15% และจีน 13% ตามลำดับ
                สำหรับในเดือนเมษายน 2559 ประเทศที่น่าจับตามอง คือ ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้าสินค้าที่สำคัญอันอับ 2 ของสหภาพยุโรป และยังเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 4 ของสหภาพยุโรปด้วย โดยในปี 2558 มูลค่าการส่งออกสินค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรปไปจีนเพิ่มขึ้น 71% (จาก 1 พันล้านยูโร ไปเป็น 1.7 พันล้านยูโร) โดยมีมูลค่าการส่งออกเนื้อหมูไปยังจีนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว (จาก 432 ล้านยูโร ไปเป็น 934 ล้านยูโร)
                ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2559 อธิบดีการเกษตรและพัฒนาชุมชนของสหภาพยุโรปและผู้แทนผู้ประกอบการของฝ่ายบริหารสินค้าเกษตรและอาหารของสหภาพยุโรป จะไปเยือนจีนและญี่ปุ่นเพื่อเปิดตลาดใหม่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์นมและเนื้อหมูแก่ทั้ง 2 ประเทศ

 

ที่มา: thedairysite  สรุปโดย:  มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?