TH EN
A A A

สถานการณ์ส่งออกปลาสวายของเวียดนามไป EU

28 เมษายน 2559    692 ครั้ง

                ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 การส่งออกปลาสวาย (Pangasius) ของเวียดนามไปยังสหภาพยุโรป (EU) มีมูลค่า 40.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สูงขึ้น 0.4% โดยมูลค่าการส่งออกปลาสวายสู่สเปนและเยอรมนีเพิ่มขึ้น 34% และ 14.3% ตามลำดับ ในขณะที่ การส่งออกสู่เนเธอร์แลนด์และอังกฤษลดลงกว่า 11.6% และ 11.8% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558
                ก่อนหน้านี้ ในไตรมาสแรกของปี 2558 อัตราการแลกเปลี่ยนเงินยูโรและนโยบายลดการนำเข้าของสหภาพยุโรปส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกอาหารทะเลในประเทศที่สามทำให้แม้ว่าการส่งออกปลาสวายของเวียดนามสู่อังกฤษจะขยายตัวก็ตาม แต่การส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ เกิดการชะลอตัว โดยพบว่าทั้งมูลค่าและปริมาณของการนำเข้าเนื้อปลาสวายแช่แข็งในสหภาพยุโรปลดลง ปริมาณการนำเข้าปลาสวายทั้งหมดของสหภาพยุโรปอยู่ที่ 110,000 ตัน เท่ากันกับปี 2556 และราคาสินค้านำเข้าลดลง 0.5-1 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยราคาปลาสวายนำเข้าสูงถึง 2.45-2.48 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2558
                ทั้งนี้ การนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลาเนื้อขาว (whitefish products) ของสหภาพยุโรปโดยรวมในปี 2558 สูงขึ้น โดยมีการนำเข้าเนื้อปลาแช่แข็ง เนื้อปลา Alaska Pollock แช่แข็ง และเนื้อปลาสวายและปลาดุกแช่แข็งคิดเป็นสัดส่วน 25.08% 17% และ 6.25% ของมูลค่าการนำเข้าปลาเนื้อขาวทั้งหมด ตามลำดับ ซึ่งมีตลาดนำเข้าหลัก  ได้แก่ สเปน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมนี และฝรั่งเศส

 

ที่มา: thefishsite สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?