TH EN
A A A

นิวซีแลนด์เสนอกฎระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ฉบับใหม่

25 เมษายน 2559   

                กระทรวงอุตสาหกรรมของนิวซีแลนด์ (MPI) สำรวจกระแสตอบรับของการเสนอร่างระเบียบสวัสดิภาพสัตว์ฉบับใหม่ ที่มีจุดประสงค์เพื่อยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ของนิวซีแลนด์ โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีเนื้อหาครอบคลุมการส่งออกสัตว์มีชีวิต การควบคุมและดูแลสัตว์ ตลอดจนขั้นตอนการผ่าตัดและความเจ็บปวดของสัตว์ ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวจะค่อยๆ เริ่มดำเนินการในช่วงสิ้นปี 2559 และข้อกำหนดบางข้อเกี่ยวกับลูกโคอาจจะเริ่มดำเนินการก่อนที่จะถึงฤดูคลอดของปี 2559
                ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและสวัสดิภาพสัตว์ของ MPI ได้ผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เวลากับการศึกษากฎระเบียบดังกล่าว โดยกล่าวว่า สวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องสำคัญต่อสัตว์ ทั้งยังสำคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีตัวอย่างข้อกำหนดบางข้อที่นำเสนอ เช่น การห้ามประทับตราร้อนบนตัวสัตว์ การจัดการบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อทำการสูญเขาโค แกะ หรือแพะ การกำหนดกรงที่เหมาะสมสำหรับลูกวัว ห้ามมีเสียงร้องของสุนัขยกเว้นในกรณีทำการรักษา เป็นต้น
                ทั้งนี้ได้เปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นได้ที่ (http://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/consultations/consultation-on-proposed-animal-welfare-regulations/) ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

 

ที่มา: thepoultrysite สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?