TH EN
A A A

US เร่งส่งออกเนื้อหมูปี 2559

18 มีนาคม 2559    500 ครั้ง

                จากข้อมูลของสหรัฐฯ พบว่าในช่วงเดือนธันวาคม 2558 สหรัฐฯ (US) มีปริมาณการส่งออกเนื้อหมูขึ้นร้อยละ 3% เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยในปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯปริมาณรวมทั้งสิ้น 4.7 พันล้านปอนด์ คิดเป็นมูลค่า 5.58 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งมีปริมาณการส่งออกลดลง 2% และมีมูลค่าลดลง 16% เมื่อเทียบกับปี 2557
                สหรัฐฯได้มีการวางแผนเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อหมู และมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งออกเนื้อหมูไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งยังได้มีการจัดสรรเงินทุนในการมุ่งเน้นการส่งเสริมการขายเนื้อหมูภายในประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2558 ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐแข็งตัวประกอบกับการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มูลค่าการส่งออกเนื้อหมูของสหรัฐฯลดลง
                อย่างไรก็ตามในปี 2558 สหรัฐฯได้ส่งออกเนื้อหมูไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลกและมีการจัดอันดับมูลค่าการส่งออกเนื้อหมูสหรัฐฯใน 5 ตลาดหลัก คือ ญี่ปุ่น 1.586 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ,เม็กซิโก 1.267 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ,จีนและฮ่องกง 778.8  ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ,แคนาดา 700.4  ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ,และเกาหลี 470.3  ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ 


ที่มา : thepigsite : สรุปโดย : มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?