TH EN
A A A

เกษตรร่วมมือ 7 ประเทศ เร่งแก้ปัญหา IUU

15 มีนาคม 2559   

                เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการด้านความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) ตามข้อกำหนด ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ EU ล่าสุดได้มีการดำเนินการแล้วใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี สเปน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟูจิ จีน โดยมีการยกร่าง (MOU) และจัดทำข้อตกลงการปฎิบัติความร่วมมือเฉพาะด้าน (AI) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUUF) พร้อมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และส่งเสริมการค้าสินค้าประมงระหว่างกัน
                ล่าสุดประเทศสเปนมีความต้องการที่จะมีความร่วมมือด้านประมงกับไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และยินดีให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการติดตามตำแหน่ง (VMS) ของไทย โดยกรมประมงได้ยกร่าง MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อมของสเปน ซึ่งในขณะนั้นอยู่ในระหว่างการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยพิจารณถ้อยคำและข้อกฎหมาย และจะเดินทางไปหารือดูงานที่สเปนในเดือนมีนาคมนี้


ที่มา:  naewna.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?