TH EN
A A A

CFDA ประกาศข้อกำหนดใหม่ในการตั้งชื่ออาหารเพื่อสุขภาพ

14 มีนาคม 2559   

                เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งชาติจีน (China Food and Drug Administration: CFDA) ประกาศรายละเอียดข้อกำหนดใหม่ในการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ โดยห้ามตั้งชื่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่บ่งชี้ถึงสารอาหารที่มีหน้าที่ทางกายภาพ (Physiological funcetions) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559
                ทั้งนี้ จะมีระยะเวลาผ่อนผันสำหรับผู้ประกอบการบางรายที่ยังไม่ทำตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการใช้ชื่อผลิตภัณฑ์เดิมควบคู่ไปกับชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่บนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งขนาดของตัวอักษรชื่อผลิตภัณฑ์เดิมจะต้องไม่มีขนาดเกินครึ่งหนึ่งของชื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ และชื่อผลิตภัณฑ์เดิมจะต้องไม่แสดงบนบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560


ที่มา: food.chemlinked สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?