TH EN
A A A

ไทย-จีนร่วมมือด้านวิจัยฮาลาล

3 กันยายน 2550   

            พระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการ ศอบต. ลงนามใน MOU กับผู้ว่าการมณฑล Ning Xia ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป้นชุมชนใหญ่ชาวมุสลิม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2550 ในระหว่างการนำคณะผู้แทนจากไทยและผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้าอาหารฮาลาลจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล ในงาน World Expo on Halal Food and Products  ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการเข้าร่วมงานนี้เป็นครั้งแรกของไทย   สินค้าอาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์อื่นๆของไทยได้รับความสนใจในงานนี้โดยมียอดจำหน่ายสูง

            นอกจากนี้ยังมีการลงนาม  MOU อีกฉบับหนึ่งยอมรับการใช้ตราสัญลักษณ์ฮาลาลซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันฮาลาลของแต่ละฝ่ายอีกด้วย

ที่มา  :  Thailand official news and information

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?