TH EN
A A A

US ผุดแนวทางการตรวจสอบย้อนกลับใหม่ต่อสู้ IUU

15 กุมภาพันธ์ 2559   

                คณะกรรมาธิการสภาทะเลแห่งชาติของสหรัฐ (National Ocean Council: NOC) เผยแนวทางใหม่ในการสร้างโครงการตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเลของสหรัฐฯ จะนำไปสู่มาตรฐานระดับสากล การจัดการแหล่งทรัพยากรอาหารทะเลอย่างยั่งยืนและไม่มีการหลอกลวงทางการค้า ที่เป็นแนวทางสำคัญในการต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมาย (illegal, unreported, and unregulated: IUU fishing) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อติดตามแหล่งที่มาของการนำเข้าอาหารทะเล ด้วยการสร้างกระบวนการรายงานและการจัดการขั้นตอนการนำเข้าปลาและสินค้าปลาที่นำเข้ามาในสหรัฐฯ

                แนวทางระบบตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเลนี้ จะมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ำ การขนส่งเทียบท่าเรือ และห่วงโซ่ของปลาและผลิตภัณฑ์ปลา การนำเข้าสัตว์น้ำมายังสหรัฐฯ จะถูกวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และอาหารทะเลปลอม เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากการประมงผิดกฎหมายและผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงเข้าสู่สหรัฐฯ ทั้งนี้แนวทางข้างต้นจะเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นเป็นเวลา 60 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 4 เมษายน 2559

         

ที่มา: thefishsite: สรุปโดย: มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?