TH EN
A A A

อเมริกาเหนือเตือนพบ PRRS ในสุกร

4 กุมภาพันธ์ 2559   

                มีรายงานการวิเคราะห์ของอเมริกาเหนือออกมาแจ้งเตือนถึงสาเหตุของโรคสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากสุกรเกิดจากกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์ และทางเดินหายใจ (PRRs) และยังสามารถพัฒนาเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงได้
                ศาสตราจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมินนิโซตากล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมจะมีความเกี่ยวโยงมาจากการสืบพันธ์ของสุกร ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ทำการวินิจฉัยของการระบุสายพันธุ์ PRRs โดยมี 2 วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
                1. การทดสอบโดยใช้เทคนิคที่ใช้ในงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (PRC)
                2. ทดสอบโดยการใช้สารภูมิต้านทาน (antibodies) ในร่างกายมนุษย์ป้องกันกันเอง
 

ที่มา : thepoultrysite สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?