TH EN
A A A

EU หัวใส ฉาย UV เพิ่มวิตามิน D ในนม

2 กุมภาพันธ์ 2559   

                ผู้ผลิตนมในแถบประเทศสหภาพยุโรป (EU) ได้นำเทคนิคการฉายแสง UV มาใช้ในผลิตภัณฑ์นมซึ่งสามารถทำให้ยืดอายุจาก 12 วันเป็น 21 วัน โดยคณะกรรมการโภชนาการและโรคภูมิแพ้ (NDA) ของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authorities :EFSA) ได้เผยแพร่ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นม 3 ประเภท ได้แก่
                - นมพาสเจอร์ไรซ์ไขมันเต็มส่วน
                - นมพาสเจอไรซ์กึ่งพร่องมันเนย
                - นมพาสเจอไรซ์พร่องมันเนย
                ว่ามีความปลอดภัยสำหรับคนทั่วไป แต่ไม่ให้ใช้กับเด็กทารกที่ต่ำกว่า 1 ปี รวมทั้งมีการประเมินว่านมที่ผ่านการฉายแสง UV นั้นเป็นผลิตภัณฑ์นมที่เข้าข่าย Novel Food (อาหารที่ใช้เทคโนโลยีแบบใหม่)
                แม้จะมีข้อถกเถียงของประเทศสมาชิกว่าแสง UV จะส่งผลต่อการเกิดปฏิกริยาต่อสารอาหารในนม เช่น ไขมัน โปรตีน และวิตามิน A,B2,C และ E มากน้อยเพียงใดนั้น ซึ่งต่อมาก็ได้ข้อสรุปจาก EFSA เพิ่มเติมว่าแสง UV นั้นสามารถทำให้ความเข้มข้นของวิตามิน D3 นั้นเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ทางผู้ผลิตยังสามารถปรับสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้นมได้อีกด้วย

 

สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?