TH EN
A A A

โรคปากเท้าเปื่อยระบาดในซาอุ-อิหร่าน

12 มกราคม 2559   

                เดือนมกราคม 2559 องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้รับรายงานจากประเทศซาอุดิอาระเบียและอิหร่าน ว่าพบโรคปากเท้าเปื่อยในโคและแกะ ในซาอุดิอาระเบีย เกิดการระบาดของโรคดังกล่าวในฟาร์มของภูมิภาค Ar Riyadh พบสัตว์ติดเชื้อ ได้แก่ โค 502 ตัว และแกะ 60 ตัว โดยหลังจากตรวจสอบพบว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นสายพันธุ์ G-VII โคและแกะจำนวน 150,000 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีน
                ส่วนในอิหร่าน เกิดการระบาดของโรคในจังหวัด Qom พบลูกโคขุนติดเชื้อจำนวน 15 ตัว ตายจำนวน 2 ตัว จากจำนวนลูกโคขุนทั้งหมด 1,250 ตัว จากการตรวจสอบโดยองค์กรสัตวแพทย์ของอิหร่าน พบว่าโรคระบาดดังกล่าวเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับที่ระบาดในซาอุดิอาระเบีย โดยระบาดมาจากตลาดซื้อขายสัตว์มีชีวิตในทางตะวันตกของจังหวัด Azarbijan ทั้งนี้โคในจังหวัด Qom จำนวนกว่า 28,000 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีน

 

ที่มา: thecattlesite  สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?