TH EN
A A A

KORUS FTA เอื้อประโยชน์ต่อการส่งออกธัญพืช US

8 มกราคม 2559    807 ครั้ง

                ความตกลงการค้าเสรีสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ (KORUS FTA) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2555 ถือเป็นโอกาสให้สภาผู้ผลิตธัญพืชของสหรัฐฯ (USGC) พัฒนาการค้าธัญพืชให้ขยายออกไปสู่ผู้บริโภคของเกาหลีใต้อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้บริโภคของเกาหลีใต้มีความพึงพอในผลิตภัณฑ์ธัญพืชจากสหรัฐฯ มาตั้งแต่อดีตแล้ว ทั้งนี้เกาหลีใต้ยังคงเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรของสหรัฐ
                แผนงานของสภาผู้ผลิตธัญพืชของสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้ (USGC-Korea) ถือเป็นการขยายการเกษตรภาคปศุสัตว์และอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวโพดของสหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เกษตรของสหรัฐฯ เป็นสินค้าปลอดภาษี รวมถึงข้าวบาร์เลย์ ทั้งนี้แผนงานดังกล่าวยังเป็นช่องทางใหม่สำหรับขยายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กากที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลของข้าวบาร์เลย์และเมล็ดธัญพืชแล้วนำมาทำให้แห้ง (Dry distillers grians with solubles: DDGS) ทั้งนี้การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ DDGS ที่นำเข้ามาจากสหรัฐฯ บรรจุอยู่ในบทบัญญัติอาหารของเกาหลีใต้ และการอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดรวมเข้าไปในสินค้าปลอดภาษี ซึ่งเป็นผลมาจากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ด้วย


ที่มา: allaboutfeed สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?