TH EN
A A A

ไข้หวัดนกระบาดเพิ่มเติมในฝรั่งเศส

6 มกราคม 2559   

               การระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส รายงานจากกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส พบ 61 ฟาร์ม ที่มีสัตว์ติดเชื้อโรค ใน 6 ภูมิภาค ถือเป็นการแพร่กระจายที่รวดเร็วโดยการแพร่เชื้อไปตามเขตติดต่อของภูมิภาค
               กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส มีมาตรการสร้างพื้นที่สุขาภิบาลในพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของโรค โดยจะไม่มีการขนส่งสัตว์ปีกมีชีวิตหรือไข่ฟัก มีการยับยั้งการอนุญาตจำหน่ายสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรปและภายในประเทศ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้การผลิตสัตว์ปีกถูกหลักอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีการรับรองที่ได้มาตรฐานในการส่งออกสัตว์ปีกมีชีวิตและเนื้อสัตว์ปีกไปยังสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ
               โดยล่าสุดพบไข้หวัดนก 4 สายพันธุ์ คือ H5N1 H5N2 H5N9 และสายพันธุ์ไม่รุนแรง H5N3 ส่วนใหญ่พบในฟาร์มเป็ดและห่านที่เลี้ยงไว้เพื่อผลิต foie gras ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบสัตว์ก่อนจะนำไปฆ่าเพื่อเป็นอาหาร

 

ที่มา: worldpoultry สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?