TH EN
A A A

สหรัฐเตรียมรับมือไข้หวัดนก

24 ธันวาคม 2558   

                หน่วยบริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและสัตว์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (APHIS) ได้เตรียมพร้อมรับมือกับโรคระบาดของไข้หวัดนกที่เกิดจากเป็ดป่า และเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิในปี 2558 ซี่งทำให้สหรัฐประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นภาวะโรคระบาดฉุกเฉินตลอดฤดูใบไม้ร่วง
                APHIS ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังสัตว์ปีก จึงมีแผนปฎิบัติในการสุ่มตัวอย่างนกอพยพช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยปัจจุบันได้มีการตรวจสอบไปแล้ว 24,000 ตัว และมีเป้าหมายจะตรวจสอบให้มากกว่า 40,000 ตัว โดยได้รวบรวมตัวอย่างที่ถูกเก็บได้จะมาจากการตายของนกป่า นอกจากนี้ (APHIS) ยังตรวจพบเจอเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ในสหรัฐฯโดยยังไม่สามารถระบุความรุนแรงและสายพันธุ์ที่ชัดเจนได้
                ทั้งนี้ APHIS ได้เตือนถึงผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตที่เกี่ยวกับสัตว์ปีก และผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์ให้ตรวจสอบถึงความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของสุขภาพ และความปลอดภัยจากการสัมผัสระหว่างนกและสัตว์ปีกที่ติดเชื้อหรือเสียชีวิตผิดปกติ

 

ที่มา : thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?